Ο Αμπελώνας

Τα κρασιά μας οινοποιούνται από σταφύλια αποκλειστικά δικής μας παραγωγής από τους ιδιόκτητους αμπελώνες μας έκτασης 70 στρεμμάτων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε τον έλεγχο από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό στάδιο της εμφιάλωσης.

Καλλιεργούμε γηγενείς ποικιλίες της Βορείου Ευβοίας που έτειναν να εξαφανισθούν από τον αμπελογραφικό χάρτη και με επίμονες προσπάθειες που ξεκίνησαν πριν από το 1989, τις αναβιώσαμε και το θεωρούμε τιμή μας που με τις προσπάθειές μας αναγνωρίστηκε ο ποιοτικός πλούτος αυτών των ποικιλιών.

Οι ερυθρές ποικιλίες Βραδιανός και Καρτσιώτης και οι λευκές Ασπρούδες είναι η βάση στις οποίες στηριχθήκαμε που μαζί με τις άλλες ελληνικές ποικιλίες Λημνιώνα, Ροδίτη και Ασσύρτικο αποτελούν τον κορμό της οινοποίησης των κρασιών μας.

Οι διεθνείς ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Grenache Blanc και Merlot συμπληρώνουν τον αμπελώνα μας.

Η Περιοχή

Η περιοχή μας αναφέρεται από τον ΄Ομηρο ως Πολυστάφυλλος Ιστιαία, που σημαίνει ότι η αμπελοκαλλιέργεια από των αρχαιοτάτων χρόνων ήταν η κύρια απασχόληση των κατοίκων και αυτή δεν είναι η μόνη επιβεβαίωση των ανωτέρω. Στα περισσότερα αρχαία νομίσματα της Ιστιαίας που έχουν βρεθεί σε ανασκαφές, απεικονίζεται ο θεός Διόνυσος και στην πίσω όψη το σταφύλι.

Στη νεότερη ιστορία και μετά το 1821 η Εύβοια δεν απελευθερώθηκε, αλλά πουλήθηκε με φιρμάνι .

Η περιοχή μας αγοράστηκε από ένα Γάλλο τσιφλικά και το χωριό Καμάρια όπου είναι εγκατεστημένο και το οινοποιείο μας, ήταν ολόκληρο ένα αμπελοτόπι. Τα κρασιά που παρήγαγε, κατά τις μαρτυρίες των παππούδων, τα μετέφερε με κάρα στα Κανατάδικα, το επίνειο της Ιστιαίας και τα εξήγαγε δια θαλασσής στη Γαλλία.

Στα τέλη του 19ου αιώνα το τσιφλίκι πουλήθηκε στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι συνέχισαν μέχρι τη δεκαετία του 1960 όταν η περιοχή επλήγη από τη φυλλοξήρα και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πάψει να αποτελεί η αμπελοκαλλιέργεια την κύρια απασχόληση των κατοίκων. Ελάχιστα κλήματα σώθηκαν από αυτές τις παλιές γηγενείς ποικιλίες: Βραδιανό, Καρτσιώτη και Ασπρούδες, τα οποίες εντοπίσαμε , αναβιώσαμε και μετά την πάροδο αρκετών χρόνων αποτέλεσαν τη βάση του αμπελώνα μας.